• zeydiclinic@gmail.com
  • 02632224706 - 09351042605 - 09337003839
img

دکتر سید رضا زیدی

دکتر سید رضا زیدی جراح و دندانپزشک دکتر سید رضا زیدی جراح و دندانپزشک متولد 1357 از تهران، فارغ التحصیل 1390 رشته دندانپزشکی و عضو انجمن دندانپزشکی ایران و عضو انجمن دندانپزشکی زیبایی امریکا می باشد. همچنین دکتر سید رضا زیدی عضو ایمپلوژی آمریکا و مدیر مسئول فنی درمانگاه دندانپزشکی شبانه روزی کرج می باشد.