• zeydiclinic@gmail.com
  • 02632224706 - 09351042605 - 09337003839

بخش های مختلف دندان

بخش های مختلف دندان

بخش های مختلف دندان یا آناتومی دندان را می توان از چندین لحاظ بررسی کرد. اول ظاهر و جایگاه دندان و دوم لایه های دندان.

ظاهر و جایگاه دندان

هردندان با توجه به قرار گیری آن در لثه شامل سه بخش است.

تاج دندان (crown)

تاج دندان شامل قسمتهایی از دندان است که خارج از لثه قرار می گیرد و با چشم دیده می شود. اگر دندان شما سالم است به دلیل وجود لایه مینا رنگ دندان یا به عبارتی تاج دندان سفید است. و همچنین تاج دندان سالم بسیار مقاوم و محکم می باشد. تاح دندان سالم حتی از استخوان نیز محکم تر و مقاوم تر است.

ریشه دندان(root)

ریشه دندان بخشی از دندان است که درون لثه قرار گرفته است و دیده نمی شود.ریشه دندان توسط استخوان و لثه احاطه شده است. استخوان های لثه ریشه را دربرگرفته اند و مانع از لق شدن دندان می شوند. در صورت بروز بعضی از بیماری لثه و تحلیل استخوان فک دندان ها لق می شوند و از جایگاه خود خارج خواهند شد. رنگ ریشه دندان نسبت به تاج دندان کمی زرد تر است. دندان های مختلف با توجه به جایگاهشان در لثه و کاربردشان ریشه های متفاوتی دارند. بعضی از دندانها یک ریشه و بعضی هایشان دو ، سه و حتی چهار ریشه ای هستند.

گردنه دندان (cervix)

گردنه دندان حد فاصل بین تاج دندان و ریشه دندان می باشد. لبه های لثه در اطراف گردن دندان است و ذرات غذا می تواند در این قسمت باقی بماند و باعث پوسیدگی دندان شود. در بسیاری از مواقع پوسیدگی دندان از قسمت گردنه دندان رخ می دهد.

لایه های مختلف دندان

دندان به طور کلی دارای لایه مختلف می باشد. که در ادامه به بررسی این لایه های می پردازیم. مینای دندان(enamel) مینای دندان خارجی ترین لایه دندان است. مینای دندان فقط روی تاج دندان می باشد و ریشه دندان لایه مینا ندارد. به همین دلیل تاج دندان سفید و مقاوم تر از ریشه دندان است. مینای دندان محکم ترین عضو بدن می باشد و در مقابل آسیب ها و ضربات بسیار مقاوم است. مینای دندان سفید رنگ است. وجود اسید و باکتری های مضر در دهان به مرور باعث پوسیدگی مینای دندان می شود و مینای دندان از بین خواهد رفت. و پس از آن دندان مقاومت خود را از دست می دهد و بسیار حساس و دردناک خواهد شد.

عاج دندان (dentin)

لایه زیرین مینای دندان عاج دندان نامیده می شود. لایه عاج نسبت به گرما و سرما و شیرینی بسیار حساس است. اگر مینای دندان از بین رفته باشد و این لایه در معرض هوا و غذا قرار بگیرد دندان شما بسیار حساس و دردناک می شود.

پالپ یا مغزه دندان(pulp)

پالپ دندان درونی ترین لایه دندان است که حاوی رگ های خونی و اعصاب دندان می باشد. اگر پوسیدگی دندان به این لایه برسد شما درد شدید را در دندان خود تجربه خواهید کرد.

ارسال دیدگاه